ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑΤΩΝ", AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 13 Φεβρουάριου 2023
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
"
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΔΙΛΗΜΜΑΤΩΝ"
AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

Η Ηθική αποτελεί εκείνο τον κλάδο της φιλοσοφίας που επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πρακτική διάσταση του ανθρώπινου βίου και τα καθημερινά διλήμματα που ανακύπτουν σε αυτόν, αποτελώντας μέρος της πρακτικής φιλοσοφίας.

Τα κύρια ζητήματα της Ηθικής συμπυκνώνονται σε ερωτήματα όπως: 
«Σε τι συνίσταται η ηθική;»
«Υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι έγκυρες και εφαρμόσιμες σε κάθε μέρος και σε κάθε ιστορική εποχή;»
«Υπάρχουν ηθικές αρχές κατάλληλες για κάθε άνθρωπο;»
«Ποιο είδος βίου είναι το ιδανικό για το ανθρώπινο ον;»
«Πώς κατανοούμε ότι μια πράξη είναι ορθή ή εσφαλμένη;»
«Ποια γνωρίσματα του χαρακτήρα μας οδηγούν σε ηθική δράση;»
«Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις που να διαθέτουν συγκεκριμένο ηθικό περιεχόμενο;»
«Πώς επιλέγουμε όταν το όφελος μιας πράξης δείχνει να είναι ενάντιο με την ηθική;»
«Είναι ‘λογικό’ να είναι κανείς σήμερα ηθικός;» κ.λπ.

Στα μαθήματά μας θα δοθεί έμφαση στις συνεπειοκρατικές, συμβολαιϊκές, δεοντοκρατικές και αρετοκρατικές θεωρίες καθώς και στα κριτήρια ηθικής δράσης που η καθεμιά περιλαμβάνει.

Προαπαιτούμενα
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτεί προγενέστερη γνώση, παρά μόνον τις βασικές γνώσεις της Μέσης Εκπαίδευσης ή τις γνώσεις που παρέχονται μέσω ενός πανεπιστημιακού πτυχίου οποιασδήποτε κατεύθυνσης.
 
Διδάσκων:
Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος
ΕΔΙΠ, Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 

Ενότητες μαθήματος


Εβδομάδα 1:
 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ

Εβδομάδα 2: 
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: ΔΕΟΝΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΡΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑ

Εβδομάδα 3:
 Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤA ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑTA ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Εβδομάδα 4: 
ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ

Εβδομάδα 5: 
ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Εβδομάδα 6: 
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΗΘΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
 
 Το μάθημα απευθύνεται:

✔    Εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης

✔    Φοιτητές όλων των ειδικοτήτων

✔    Γιατρούς, Νοσηλευτές

✔    Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, σε όσους υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας

✔    Nομικούς, Δικηγόρους, Δικαστές

✔    Ιερωμένους

✔    Ψυχολόγους και εργαζόμενους σε δομές ψυχικής υγείας

✔    Μηχανικούς

✔    Όσους ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, Χρηματιστές

✔  Κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη που επιθυμεί να έχει γνώση για τους τρόπους επίλυσης των ηθικών διλημμάτων
 
 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

✔     Να κατανοούν θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες γύρω από την Ηθική

✔    Να αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις των ηθικών προβλημάτων καθώς και το απείκασμά τους στην καθημερινή πραγματικότητα

✔     Να γνωρίζουν τις πτυχές της ηθικής δράσης, καθώς και τις φιλοσοφικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες επιτυγχάνεται

✔     Να γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης των ηθικών διλημμάτων

✔     Να μπορούν να εφαρμόσουν διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης των ηθικών διλημμάτων τόσο σε καθημερινό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο

 
ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts