ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ", AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
 "Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ"
AΠO ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΑΠ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"
 
Στο μάθημα παρουσιάζονται βασικές κατευθύνσεις σκέψης και ορισμοί για τη μουσική αγωγή για παιδιά στις μικρές ηλικίες, ενώ αντιμετωπίζονται κριτικά κάποιες απόψεις που θεωρούνται αυτονόητα σωστές και τελικά εγκλωβίζουν παιδαγωγούς και μαθητές. 
 
Τονίζεται η σημασία της μουσικής στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και η βαρύτητα που έχει η μουσική στις μικρές ηλικίες για τη μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές αρχές και προτάσεις για μουσικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο, με έμφαση στην ακρόαση ήχων και μουσικής, στο τραγούδι, στην κίνηση, στη χρήση των κατάλληλων μουσικών οργάνων, σε μορφές δραματοποίησης και μη συμβατικής σημειογραφίας και ασφαλώς σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των παραπάνω.

Στόχος δεν είναι η παρουσίαση έτοιμων σχεδίων σε μορφή συνταγών, αλλά η εξοικείωση με κάποιες αρχές που επιτρέπουν το δημιουργικό σχεδιασμό μουσικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και που μπορεί να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών, εκπαιδευτικών και περιβάλλοντος, ευρύτερου και στενότερου. 
 
Παράλληλα θα γίνει ειδική αναφορά σε κάποια πεδία, στα οποία ο ρόλος της μουσικής αγωγής μπορεί να είναι καθοριστικός και στα οποία τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται όλο και περισσότερα προβλήματα, όπως ο χώρος της συναισθηματικής έκφρασης και επικοινωνίας των μικρών παιδιών.
 
Διδάσκων:
Θεοχάρης Ράπτης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προαπαιτούμενα
Δεν απαιτούνται ειδικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες για να παρακολουθήσει κανείς το μάθημα!
 
Ενότητες μαθήματος
 
Εβδομάδα 1:
 Εισαγωγή στη θεματική
Οι μύθοι για τη μουσική αγωγή Ι 
Οι μύθοι για τη μουσική αγωγή ΙΙ 
Οι μύθοι για τη μουσική αγωγή ΙΙΙ Συστηματοποιώντας το πεδίο της μουσικής αγωγής 
Η προσφορά της μουσικής αγωγής Ι 
Η προσφορά της μουσικής αγωγής ΙΙ
 
Εβδομάδα 2:
 Μουσική και κίνηση
Βασικές κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων στις μικρές ηλικίες 
Βασικές αρχές – μουσικές παράμετροι και κίνηση Μέθοδος Dalcroze 
Κινητικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά Δραματοποιήσεις
 
Εβδομάδα 3: 
Γλώσσα και τραγούδι
Η γλώσσα και η μουσικότητά της Βασικές αρχές για παιχνίδια με τον ρυθμό της γλώσσας Από τη γλώσσα στο τραγούδι
 Το τραγούδι με τα παιδιά – προετοιμασία και υλοποίηση Βασικές αρχές και βήματα για το τραγούδι στην τάξη Προβλήματα – δυσκολίες
 
Εβδομάδα 4:
 Ακρόαση ήχων και μουσικής
Ακρόαση ήχων στο «μάθημα μουσικής»; Ηχοτοπία και ηχοπερίπατοι Ακρόαση μουσικής – η σημασία της για τις μικρές ηλικίες – προϋποθέσεις Παράμετροι του ήχου και της μουσικής που ακούμε Προτάσεις ακρόασης Ι Προτάσεις ακρόασης ΙΙ (και αντι-προτάσεις)
 
 Εβδομάδα 5: 
Τα μουσικά όργανα στο Νηπιαγωγείο – μη συμβατική σημειογραφία 
Τα όργανα του σώματος Κοινωνική φόρμα της ομάδας με όργανα Κρουστά στον κύκλο – κρουστά με κίνηση Μελωδικά κρουστά Μουσικοί σωλήνες 
Μη συμβατική σημειογραφία
 
Εβδομάδα 6: 
Η μουσική αγωγή προς μια κατεύθυνση συναισθηματικής επάρκειας
Ο κόσμος των συναισθημάτων Μουσική και συναισθήματα 
Τα συναισθήματα στον χώρο της εκπαίδευσης Γενικές προτάσεις προς μια κατεύθυνση συναισθηματικής αγωγής 
Η μουσική αγωγή ως μέσο ενίσχυσης της συναισθηματικής επάρκειας Ι 
Η μουσική αγωγή ως μέσο ενίσχυσης της συναισθηματικής επάρκειας ΙΙ
 

Το σεμινάριο απευθύνεται:

•   Νηπιαγωγούς

•   Παιδαγωγούς παιδικών σταθμών

•   Εκπαιδευτικούς μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

•   Δασκάλους, ιδίως των πρώτων τάξεων δημοτικού, που μπορούν να χρησιμοποιούν ποικιλοτρόπως τη μουσική στο μάθημά τους.

•   Δασκάλους μουσικής σε ωδεία και μουσικές σχολές

•   Όποια και όποιον ενδιαφέρεται για τη μουσική και αναγνωρίζει την αξία της, ιδίως για τις μικρές ηλικίες του


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι:

✔ θα μπορούν να οργανώνουν καλύτερα και πιο αυτόνομα μουσικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περίπτωση

✔ θα έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές μουσικές δεξιότητες, ώστε να υπάρχει ευρύτητα και μεγαλύτερη ποικιλία όταν εφαρμόζουν μουσικές δραστηριότητες στην τάξη

✔ θα γνωρίζουν καλύτερα βασικές έννοιες από τον χώρο της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής

✔ θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη θέση της μουσικής στον χώρο της εκπαίδευσης

✔ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη μουσική για να ενισχύουν τη συναισθηματική επάρκεια των παιδιών
 
ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts