ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021/Ώρα:15.00-17.00
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη 
διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:
 «Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου»
 
  H εκδήλωση εστιάζει στην Αποστολή για τον Καρκίνο (Mission Cancer) του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία ΕU4Health, και διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για την Αποστολή για τον Καρκίνο, όσο και για το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία EU4Health, και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν για Έρευνα και Καινοτομία σε θέματα που αφορούν τον Καρκίνο. Επιπρόσθετα, μπορούν να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) και στον κ. Παναγιώτη Βλάχο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει ο Δημήτρης Μαραγκός, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στον Ορίζοντα Ευρώπη, από το ΕΚΤ.
 
 
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts