ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021/Ώρα:10.30-16.45
 Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  
συνδιοργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα ενημερωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Έρευνας σχετικά με την Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών

Την εν λόγω μελέτη με θέμα:
 «Κοινωνικές αναπαραστάσεις, Πεποιθήσεις και Στερεότυπα για την Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών στην Ελλάδα»  περάτωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),  στου οποίου τη διάθεση τέθηκαν οι γνώμες και οι εμπειρίες επαγγελματιών ή/και ομάδων επαγγελματιών που εμπλέκονται στη διαχείριση του εν λόγω φαινομένου καθώς και σχετικά δημοσιεύματα του τύπου, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι κρίσιμες παράμετροι που εμποδίζουν την κατανόηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του.

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των κοινωνικών αναπαραστάσεων, των πεποιθήσεων και των στερεοτύπων και πώς αυτά επηρεάζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
 
 
 
 
 
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts