ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ESCO, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ» , ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021
Ώρα:11.00-14.30
 Ο ΟΑΕΔ 
διοργανώνει Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο: «ESCO, Δεξιότητες και Εργασιακή Ένταξη»
 
Η Ημερίδα πραγματοποιείται με αφορμή την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκoύ Συστήματος Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων ESCO μέσω του έργου «MATCHING», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).

Η Ημερίδα έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της υιοθέτησης του ESCO σε εθνικό επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία σύζευξης αναζητούντων εργασία με θέσεις εργασίας, όσο και αναφορικά με τα ευρύτερα οφέλη για όλους τους φορείς που συνδέονται με την ταξινόμηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων
 
 Στο 1ο Μέρος της Ημερίδας, θα παρουσιαστούν η πορεία υιοθέτησης του ESCO από τον ΟΑΕΔ μέσω του έργου «MATCHING», καθώς και η επιρροή του νέου αυτού συστήματος ταξινόμησης στη διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις για την ενσωμάτωση του ESCO από τις ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), καθώς και για τη συμβολή του ESCO στoν προσδιορισμό του δυναμισμού των δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο 2ο Μέρος της Ημερίδας, θα αναλυθεί η σημασία του ESCO για την αγορά εργασίας από τη σκοπιά ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, κοινωνικών εταίρων, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμβολή του ESCO σε τομείς όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων, η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στο 3ο Μέρος της Ημερίδας, με αφετηρία τις προηγούμενες παρουσιάσεις και αναλύσεις, θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της υιοθέτησης του ESCO σε εθνικό επίπεδο
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts