ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACTIFE: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2019/Ώρα:17.00
 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και την Υπεύθυνη Σχολικών Δράσεων κα Σ. Κανταράκη
 διοργανώνει Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ACTiFE:
«Προώθηση της Υπολογιστικής σκέψης κι Επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων στο πεδίο της Αγροδιατροφικής παραγωγής»

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ACTiFE (Promoting Computational Thinking, Coding and Entrepreneurial skills in Adult Education based on experiential learning scenarios targeting IoT processes in the Food and Agriculture Industry) το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018-2020) και υλοποιείται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ομάδα TALOS (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), την ΑΜΚΟ Eduact (Ελλάδα), την εταιρεία CIVIC (U.K.), την GoDESK (Ιταλία) και την FyG Consultores (Ισπανία). Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής κ.Ζήσης Μαμούρης.

Το έργο ACTiFE στοχεύει ευρύτερα να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μεταξύ των οποίων είναι η οικοδόμηση μιας «έξυπνης» και ανταγωνιστικής ΕΕ γεγονός που απαιτεί δράσεις που απευθύνονται πρώτιστα στις νέες γενιές. 

Συνεπώς ο γενικός στόχος του consortium είναι να αυξήσει την ελκυστικότητα των τεχνολογικά βελτιωμένων επαγγελματικών πρακτικών (υπό το φάσμα του STEM) μεταξύ των νέων και πιο συγκεκριμένα, της δημιουργικότητας και των προοπτικών σταδιοδρομίας μέσω διαδικασιών και μεθόδων κωδικοποίησης και «Διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT) στο πεδίο της αγροδιατροφικής παραγωγής

 Μέσα από τις προτεινόμενες καινοτόμες μη-τυπικές διδακτικές μεθοδολογίες, τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και την ανάπτυξη ενός προσεκτικά σχεδιασμένου σοβαρού παιχνιδιού (serious game), οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικά παιγνιώδη σενάρια ώστε να γνωρίσουν τα οφέλη της «έξυπνης γεωργίας ακριβείας» (smart farming), στη βάση αξιοποίησης των πρακτικών του προγραμματισμού (coding), των αυτοματισμών και της επιχειρηματικής σκέψης

 Αυτό θα ενισχύσει δυνητικά τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με την καινοτομία και αναμένεται από τους φορείς χάραξης πολιτικής να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη
 Εκτός αυτού, οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται μεταξύ των βασικών και εγκάρσιων ικανοτήτων που είναι απαραίτητες σε ευρείς τομείς της οικονομίας και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτυχθούν ανεξαρτήτως επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ
ΙΑΣΟΝΟΣ 145 & ΓΑΜΒΕΤΑ, ΒΟΛΟΣ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts