ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 15 μηνών, για την κάλυψη θέσης Σύμβουλου Απασχόλησης στη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Ανώτατης σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Οικονομικών & πολιτικών επιστημών
- Καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, email) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμούΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  29/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts