ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

28ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
06 - 08 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης 
διοργανώνει το 
28ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:
«Αγωγή Υγείας, Κοινωνική και Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

Σκοπός του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση και ανάλυση  θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών που εμπίπτουν στις  γενικές θεματικές του, η ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, η εμβάθυνση σε θέματα Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικής Ιατρικής, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού και τη διατύπωση προτάσεων, που θα εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πολιτική παιδείας και εκπαίδευσης της χώρας.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε: 
Πανεπιστημιακούς
    Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
    Ερευνητές και Ειδικούς επιστήμονες
    Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
    Εκπαιδευτικούς και στελέχη Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
   Στελέχη αγωγής υγείας
 Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικούς φορείς, μέλη οργανώσεων αλλοδαπών και πολιτικά κόμματα και σε κάθε ενδιαφερόμενο
 Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
 Πανεπιστημιούπολη Πατρών https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts