ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δηλώσεις συμμετοχής από 28-04-2014 έως και 06-06-2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ
Ενημερώνονται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες ότι ο Δήμος Πειραιά και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πειραιά. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την περίοδο από 28-04-2014 έως και 30-06-2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πειραιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


•Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων, 25 ώρες
•Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 50 ώρες
•Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη, 25 ώρες
•Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων, 25 ώρες
•Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση, 25 ώρες
•Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν, 25 ώρες
•Πράσινη Επιχειρηματικότητα, 25 ώρες 
•Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, 25 ώρες
•Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές, 25 ώρες
•Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού, 25 ώρες
•Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, 25 ώρες
•Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών, 25 ώρες
•Περιβάλλον και καθημερινή ζωή, 25 ώρες
•Γεωργία και Φυσικοί Πόροι, 25 ώρες
•Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις, 25 ώρες
•Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, 25 ώρες
•Αστικοί λαχανόκηποι, 25 ώρες
•Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής, 25 ώρες
•Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες, 25 ώρες
•Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), 50 ώρες
•Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ), 50 ώρες
•Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ), 50 ώρες 
•Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, 25 ώρες
•Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), 25 ώρες
•Δημιουργία Ιστοσελίδας, 50 ώρες
•Ηλεκτρονική εφημερίδα, 50 ώρες
•Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία, 25 ώρες
•Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα, 25 ώρες
•Βελτιώνω την ορθογραφία μου, 25 ώρες
•Σύνταξη εγγράφων – φορμών, 50 ώρες
•Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1), 25 ώρες
•Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2), 25 ώρες
•Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες 
•Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
•Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
•Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
•Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), 25 ώρες
•Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 25 ώρες
•Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο, 25 ώρες
•Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία, 25 ώρες
•Διαχείριση χρόνου, 25 ώρες
•Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, 25 ώρες
•Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας, 25 ώρες
•Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία, 25 ώρες
•Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες, 50 ώρες
•Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή, 25 ώρες
•Ιστορία της Τέχνης, 25 ώρες
•Εικαστικό Εργαστήρι, 50 ώρες
•Φωτογραφία, 25 ώρες
•Κινηματογράφος, 25 ώρες
•Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο, 50 ώρες
•Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση), 50 ώρες
•Εργαστήρι μουσικής, 50 ώρες
•Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, 50 ώρες
•Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 25 ώρες
•Τοπική Ιστορία, 25 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και προσφέρονται δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πειραιά, στη διεύθυνση Ακτή Ποσειδώνος και Δημοσθένους 2 (Πύργος), 2ος όροφος, έχοντας φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Δηλώσεις συμμετοχής 8.30 – 13.30

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο τηλ. 2132024715
Δηλώσεις συμμετοχής από 28-04-2014 έως και 06-06-2014 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας