ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕRASMUS+:1,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΟ 2014


Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση το 2014 μέσω του Erasmus+, του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, μπορούν να αρχίσουν να ετοιμάζουν τις αιτήσεις τους για επιχορήγηση από σήμερα.
Ο οδηγός του νέου προγράμματος Erasmus+, που παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης, διατίθεται εδώ. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις διαδικτυακά από το τέλος Ιανουαρίου. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για υποτροφία· θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το πανεπιστήμιο, τη σχολή τους ή άλλον οργανισμό, που υποβάλλει την αίτηση.


«Η διαδικασία εκκίνησης του Erasmus+ βρίσκεται τώρα στην τελική ευθεία και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη φάση υλοποίησης. Προτρέπω κάθε οργανισμό να μελετήσει προσεκτικά τον οδηγό του προγράμματος, ώστε να είναι πανέτοιμος μόλις τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία διαδικτυακής υποβολής της αίτησης. Η αύξηση κατά 40% του προϋπολογισμού του Erasmus+ σημαίνει ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ άλλων, φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικοί και εθελοντές θα λάβουν υποτροφίες την επόμενη επταετία», δήλωσε η Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

Συνολικά, θα διατεθούν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ως χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Erasmus+ το 2014 με σκοπό:
  • Την προώθηση ευκαιριών κινητικότητας για φοιτητές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και άλλο προσωπικό από τον χώρο της παιδείας, νέους που θέλουν να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές, εμψυχωτές νεολαίας και εθελοντές. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για σχέδια κινητικότητας με μαθησιακό σκοπό λήγει στις 17 Μαρτίου 2014.
  • Τη δημιουργία ή τη βελτίωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ, αφενός, ιδρυμάτων και οργανώσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και, αφετέρου, του κόσμου της εργασίας. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τον Απρίλιο του 2014.
  • Την υποστήριξη του διαλόγου και της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων που χρειάζονται για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Κοινοπραξίες, συντονιστικοί οργανισμοί και ομάδες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση εκ μέρους πολλών οργανώσεων.
Πέρα από πανεπιστήμια και ιδρύματα κατάρτισης, θα χρηματοδοτηθούν, για πρώτη φορά, και νέες, καινοτομικές συμπράξεις: οι λεγόμενες «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» θα οικοδομήσουν συνέργειες μεταξύ του χώρου της παιδείας και του κόσμου της εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόχους κατάρτισης και επιχειρήσεις να προαγάγουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και να αναπτύξουν νέα προγράμματα σπουδών και τυπικά προσόντα, με σκοπό την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων. 

Στον αθλητισμό η έμφαση δίνεται σε διακρατικά σχέδια που υποστηρίζουν τον μαζικό αθλητισμό και αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα όπως το στήσιμο αγώνων, το ντόπινγκ, η βία και ο ρατσισμός, καθώς επίσης προάγουν τη χρηστή διαχείριση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη και τη σωματική δραστηριότητα για όλο τον κόσμο.

Ιστορικό
Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους, τις προτεραιότητες, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για κάθε δράση, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών πληροφοριών για τις αιτήσεις επιχορήγησης και για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και των οικονομικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την απονομή επιχορηγήσεων. 

Το πρόγραμμα Erasmus+ συνδυάζει όλα τα σημερινά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «νεολαία σε δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). Εισάγει επίσης, για πρώτη φορά, την υποστήριξη του αθλητισμού. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα βοηθά τους αιτούντες να αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τις ευκαιρίες επιχορήγησης που προσφέρονται, ενώ, ταυτόχρονα, άλλες απλουστεύσεις θα διευκολύνουν την πρόσβαση. 

Το Erasmus+ δρομολογείται σε μια εποχή κατά την οποία περίπου έξι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ – ενώ σε μερικές χώρες τα επίπεδα της ανεργίας στους νέους ξεπερνούν το 50%. Ταυτοχρόνως, υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό χάσμα δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το Erasmus+ θα αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα, παρέχοντας ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εμπειριών ή εθελοντισμό στο εξωτερικό. 

Η ποιότητα και η καταλληλότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη θα αναβαθμιστούν μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, για τα νέα προγράμματα σπουδών και για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους και μέσω της συνεργασίας του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας. 

Ο προϋπολογισμός ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020 λαμβάνει υπόψη μελλοντικές εκτιμήσεις του πληθωρισμού και αντιπροσωπεύει αύξηση 40% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Αναμένεται να χορηγηθούν πρόσθετα κονδύλια για την κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δημιουργία ικανοτήτων με τη συμμετοχή χωρών μη μελών της ΕΕ· οι διαπραγματεύσεις αυτές θα ολοκληρωθούν το 2014. 

Επόμενα βήματα
Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να διαβάσουν τον οδηγό του προγράμματος, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Οι οργανώσεις καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους (κυρίως διαδικτυακά) στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό της χώρας τους ή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:
Erasmus+ στο Facebook
Μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση στο Twitter #ErasmusPlus
Δικτυακός τόπος της επιτρόπου κας Βασιλείου, μέλους της Επιτροπής
Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU
Αρμόδιοι για επικοινωνία:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott
Nτίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)