ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ CROB-L

Τετάρτη & Παρασκευή|Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ|ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου εργαστηρίων (workshops), το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ξεκινά έναν νέο κύκλο εργαστηρίων. Στόχος μας είναι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την καλύτερη τοποθέτηση τους στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, η ενδυνάμωσή τους, καθώς και η αντιμετώπιση των δυσκολιών εξεύρεσης εργασίας.


Θεματολογία & Πρόγραμμα
Το βιογραφικό, οι τρόποι αναζήτησης μιας θέσης απασχόλησης, η διαδικασία της συνέντευξης και οι τεχνικές δικτύωσης στην αγορά, είναι ορισμένες μόνο από τις θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν. Αξίζει όμως να υπογραμμιστεί πως ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:
-στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, την ικανότητα δηλαδή αντιμετώπισης των εμποδίων που επιφέρει η διαδικασία αναζήτησης εργασίας
-στην αναγνώριση και ανάπτυξη των δυνατών σημείων και ικανοτήτων του υποψηφίου και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες
-στην εστίαση σε θετικά ερεθίσματα / σκέψεις αντιστρέφοντας τα αρνητικά μοτίβα σκέψης που συχνά μας περιορίζουν


Αναλυτικά και προς ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων το πρόγραμμα των σεμιναρίων παρουσιάζεται ως εξής:

Τετάρτη (11:00-14:00): Γενικές συμβουλές κατά την αναζήτηση εργασίας, τεχνικές, στοχοθέτηση, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, κοινωνική δικτύωση.

Παρασκευή (11:00-14:00): Αναγνώριση δεξιοτήτων και εμποδίων αναζήτησης εργασίας, επιτυχία στη συνέντευξη, αντιστροφή περιοριστικών μοτίβων σκέψης.


Τα workshops συνιστούν μέρος έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ηγεσίας. Προϋπόθεση για παρακολούθηση και συμμετοχή στην έρευνα του Εργαστηρίου είναι οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν ενεργά εργασία τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά η παρακολούθηση και των δύο (2) workshops είναι υποχρεωτικήΒεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί σε όσους παραβρεθούν και στα δύο workshops. Τα εργαστήρια διεξάγονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής: http://goo.gl/naSXhE