ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2012Το 2012, 124,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 24,8% του πληθυσμού, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με 24,3% το 2011 και 23,7% το 2008. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονταν σε τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες: σε κίνδυνο της φτώχειας, σοβαρές υλικές ελλείψεις ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας Η μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020.

Το 2012, τα υψηλότερα ποσοστά των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (49%), τη Ρουμανία (42%), στη Λετονία (37%) και την Ελλάδα (35%), και η χαμηλότερη στις Κάτω Χώρες και την Τσεχική Δημοκρατία (και οι δύο 15%), τη Φινλανδία (17%), τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 18%). Αυτά τα χαρακτηριστικά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία βασίζονται σε στοιχεία από την έρευνα EU-SILC.

17% του πληθυσμού στην Ευρώπη σε κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας ...
Κοιτάζοντας καθένα από τα τρία στοιχεία που συμβάλλουν στο να είναι κανείς σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό, το 17% του πληθυσμού της Ευρώπης το 2012 ήταν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους ήταν κάτω από το εθνικό όριο κινδύνου της φτώχειας.Τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα και τη Ρουμανία (και οι δύο 23%), στην Ισπανία (22%), στη Βουλγαρία και στην Κροατία (και οι δύο 21%), και το χαμηλότερο στη Δημοκρατία της Τσεχίας και στη ν Ολλανδία (10%), τη Δανία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία (όλες 13%). Eίναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι ένα σχετικό μέτρο της φτώχειας και ότι το όριο της φτώχειας ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών. Το όριο ποικίλλει επίσης με την πάροδο του χρόνου και σε ορισμένα κράτη μέλη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.

10% με σοβαρές υλικές στερήσεις ...
Στην Ευρώπη, 10% του πληθυσμού βρισκόταν σε σοβαρές υλικές στερήσεις, που σημαίνει ότι είχαν συνθήκες διαβίωσης που περιορίζονται από την έλλειψη πόρων, όπως το ότι δεν αντέχουν οικονομικά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό, ή να κάνουν μια  εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι τους. Το ποσοστό εκείνων που βρίσκονται σε σοβαρές υλικές στερήσεις ποικίλες ποικίλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, που κυμαίνονται λιγότερο από 5% στο Λουξεμβούργο και τη Σουηδία (1%), στην Ολλανδία (2%), στη Δανία και τη Φινλανδία (3%) και στην Αυστρία (4%) και 44% στη Βουλγαρία, 30% στη Ρουμανία και 26% στη Λετονία και την Ουγγαρία.

και το 10% ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας ...
Για χαμηλή ένταση εργασίας, το 10% του πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών στην Ευρώπη ζούσαν σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικοι εργάστηκαν λιγότερο από το 20% του συνολικού δυναμικού εργασιών τους κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Η Κροατία (16%), η Ισπανία, η Ελλάδα και το Βέλγιο (όλες 14%) είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας, στο Λουξεμβούργο και την Κύπρος (αμφότερα 6%), το χαμηλότερο.

Για να δείτε και την υπόλοιπη έρευνα πατήστε εδώ.