ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013&ώρα 10:00 π.μ.|2ο Γυμνάσιο Κιλκίς 


Συμμετοχή Δωρεάν 


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς μέσω του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, οργανώνει στα σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με τους:

1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02.

2.Δρ. Ι. Θωμαϊδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 03.
3.Msc Ελένη Μιχαλοπούλου, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01.
4.Δρ. Σταμπολίδη Νικόλαο, Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 12.10,

επιμορφωτικό σεμινάριο έξι (6) ωρών, στο οποίο θα παρουσιαστούν συστηματικές καινοτόμες δράσεις για την «Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας».
Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων του Νομού Κιλκίς , που επιθυμούν να ενημερωθούν για την «Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας » και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2013, στις αίθουσες διδασκαλίας του 2ου Γυμνασίου Κιλκίς, πιλοτικού σχολείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 12 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων.
Εισαγωγή – Βασικές τεχνικές χειρισμού των Διαδραστικών Συστημάτων  Διδασκαλίας.
Π. Κάργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 19, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

10:00 - 10:50 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1β

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 10 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων.
Διαδικτυακές εφαρμογές με την χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων  Διδασκαλίας.
Δρ. Σταμπολίδης Νικόλαος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Σχολικός  Σύμβουλος ΠΕ 12.10.

10:50 – 11:00 : Ερωτήσεις.
11:00 - 11:20 : Διάλειμμα.
11:20 - 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 13 – Εργαστήριο Πληροφορικής - Πιλοτικού σχολείου.
Α. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας.
Β. Εκπαιδευτικοί Τεχνικών ειδικοτήτων.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα μαθήματα των  Τεχνικών ειδικοτήτων και στο μάθημα της Τεχνολογίας.
Δρ. Σταμπολίδης Νικόλαος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Σχολικός  Σύμβουλος ΠΕ 12.10.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 9 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 01.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα Θρησκευτικά.
Ε. Πεπές, εκπαιδευτικός ΠΕ 01, PhD.
Μ. Κατσαβέλη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 1 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 02.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα Φιλολογικά.
Α. Κιουφεντζόγλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Α. Μοσχοπούλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 6 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 03.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στα Μαθηματικά.
Ο. Χαριτίδου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 03, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 12 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04, 05.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες.
Σ. Παυλίδου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.05, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

11:20 – 13:20 : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Αίθουσα διδασκαλίας Νο 10 - Πιλοτικού σχολείου.
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 05, 07.
Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας στις Ξένες Γλώσσες.
Β. Καβαδοπούλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Α. Τοπαλίδου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 07, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Θ. Μπουράτση, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 07, 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς.

13:20 – 13:30 : Ερωτήσεις .
13:30 – 14:00 : Συζήτηση .

Επισημαίνουμε και τονίζουμε ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι δωρεάν.


Πληροφορίες
Παρακαλούνται οι κ. κ. Διευθυντές – Διευθύντριες και οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής , όπου θα αναγράφονται τα ονόματα και η ειδικότητα των συναδέλφων , στο e-mail :politistika@dide.kil.sch.gr ή στο φαξ 2341029194 , σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί , μέχρι και την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2013 . Παρακαλούνται οι κ. κ. Διευθυντές – Διευθύντριες επίσης, να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς .