ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤο Ινστιτούτο Βιοεπιστημων και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (ΔΙΑΣ)», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:
Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο εργαστήριο Δομής Πρωτεϊνών και Μοριακής Μοντελοποίησης με δομικές μελέτες πρωτεϊνών με ΗΥ (in silico) με έμφαση σε προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής.


Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ με εμπειρία σε τεχνικές μοντελοποίησης δομής πρωτεϊνών (in silico), συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής.  Εμπειρία σε χρήση Linux είναι σημαντική. Γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού (όπως perl, C, C++), εμπειρία σε χρήση ειδικού λογισμικού προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (π.χ. Gromacs, Amber, NAMD), εμπειρία σε διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων, είναι επιθυμητές και θα συνεκτιμηθούν. Επιπλέον, απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφεται και θα τεκμηριώνεται η μέχρι τώρα εμπειρία τους, καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τέλος, είναι επιθυμητή τουλάχιστον μία συστατική επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  με την Δρα Μεταξία Βλάση, στο τηλέφωνο 210-6503574 και στο e-mail: meta@bio.demokritos.gr

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-9-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).


Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, απόφοιτου ΑΕΙ / ΤΕΙ σε επιστημονικά πεδία, όπως η Βιολογία, η Ιατρική, η Φαρμακευτική, η Χημεία κτλ με σημαντική εργαστηριακή εμπειρία. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συνεκτιμηθεί. Είναι απαραίτητη η εξοικείωση με τεχνικές μικροσκοπίας φθορισμού και άλλες τεχνικές μικροσκοπίας και ανάλυσης, ενώ είναι επιθυμητή και θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε κυτταρικές, βιοχημικές και μοριακές τεχνικές και στο χειρισμό κυτταρικών σειρών. Απαραίτητη είναι επίσης η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η δυνατότητα χρήσης Η/Υ και η ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Τέλος ιδιαίτερης σημασίας θα είναι η δυνατότητα συμβολής του/της υποψήφιου/υποψήφιας στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων/προϊόντων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα επιδιωχθεί:
1. Η αναβάθμιση του συνεστιακού μικροσκοπίου σάρωσης σε σύγχρονο πολυφωτονικό σύστημα.

2. Η παροχή υπηρεσιών, συντήρηση και ομαλή λειτουργία της μονάδας συνεστιακής μικροσκοπίας.
3. Η συμμετοχή στα πειράματα απεικόνισης βιοδεικτών και άλλων μακρομορίων για την ανάδειξη μορίων στόχων για διάγνωση και θεραπεία ή την αξιολόγηση της δράσης νέων ιχνηθετών με την ίδια στόχευση.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι μία σελίδα), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  με την κα Μαργαρίτα Παπαδάκη, στο τηλέφωνο 210-6503582 και στο e-mail: papadaki@bio.demokritos.gr

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-9-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή), με την ένδειξη «ΔΙΑΣ - confocal».

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.