ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ,ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟΈναρξη στην Τήνο προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους με τίτλο:


«Κοινωνική επιχειρηματικότητα κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις»
4 & 5/9/2013    16:00-21:00           
Περιεχόμενο:
-Τι είναι κοινωνική οικονομία
-Τι είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
-Τι διαφορές έχουν οι Κοιν.Σ.Επ. από άλλες επιχειρήσεις, πού αποσκοπούν και οφέλη τους
-Νομοθεσία - πλαίσιο
-Τύποι -  κατηγορίες  Κοιν.Σ.Επ.
-Διαδικασία σύστασης Κοιν.Σ.Επ.
-Τομείς δραστηριοποίησης τους
-Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
 9 & 10/9/2013      16:00-21:00
Περιεχόμενο: 
-Πράσινη επιχειρηματικότητα-ευκαιρίες και προκλήσεις σε περίοδο κρίσης
-Αξιοποίηση ανακυκλώσιμων προϊόντων από τα αστικά απορρίμματα με συμμετοχή των   πολιτών -Ανακύκλωση τηγανελαίων -Παραγωγή βιοντήζελ
-Αγροτική κληρονομιά /Βιοποικιλότητα -Προστασία, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση
-Συνεταιριστική Παραγωγή ενέργειας με αξιοποίηση τοπικών ανανεώσιμων πόρων
-Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τουρισμός, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες)
                        
Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 22810-83659 από 9:00-13:00