ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 53 ΘΕΣΕIΣ ΕKΠΑIΔΕYTIKOY ΠPOΣΩΠIKOY ΣTHN ΑKΑΔHMIΑ ΕMΠOPIKOY NΑYTIKOY ΑΣΠPOΠYPΓOY


Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου , προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 – 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.Ώς κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν. 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων
α) Έως δέκα (10) άτομα ειδικότητας Πλοίαρχοi Α΄ Τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα: Ναυτιλία, Ναυτική Τέχνη, Δ.Κ.Α.Σ. (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων), Ναυτική Γεωγραφία, Ναυπηγία, Επικοινωνίες Ι, Επικοινωνίες ΙΙ, Ραντάρ, Ν.Η.Ο.(Ναυτικά Ηλιακά Όργανα), Ναυτικές Μηχανές, Ασφάλεια Φυλακής ISM, Ευστάθεια, Μεταφορά Φορτίων, Ο.Ε.Π (Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίων), Διεθνείς Κανονισμοί, ARPA, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία και Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας.

β) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α’ Τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα: Επικοινωνίες Ι και Επικοινωνίες ΙΙ.
γ) Έως πέντε (5) άτομα ειδικότητας Μηχανικού Α’ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, επιστημονικοί συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού για τα μαθήματα : Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτικές Μηχανές, Μ.Ε.Κ. (Μηχανές Εσωτερικής Καύσης), Ατμοστρόβιλοι, Β.Μ.Π. (Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων), Ναυπηγία, μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων α) Έως οκτώ (8) άτομα ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας για τα μαθήματα των Ναυτικών Αγγλικών και των Αγγλικών.
β) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π) και ελλείψει αυτών κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική, για το μάθημα της Πληροφορικής του εαρινού εξαμήνου.
γ) Έως δύο (2) άτομα ειδικότητας Νομικού για τα μαθήματα Ναυτιλιακό Δίκαιο, Ανθρώπινες Σχέσεις, ναυτικό Δίκαιο, Ασφάλεια, Ανθρώπινες Σχέσεις, Επ. Γνώσεις, Διεθνείς Συμβάσεις, Τήρηση Φυλακής.
δ) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού για τα μαθήματα, Ναυτιλιακές Γνώσεις, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις και Ατμοπαραγωγοί.
ε) Έως δύο (2) άτομα ειδικότητας Μαθηματικού για τα μαθήματα των Μαθηματικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
στ) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Χημικού Μηχανικού για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου: Καύσιμα Λιπαντικά, μαθήματα Ειδικού Σχολείου. ζ) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Φυσικού για τα μαθήματα :Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτροτεχνίας.
η) Έως δύο (2) άτομα ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού για τα μαθήματα: Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρικές Μηχανές.
θ) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Φυσικού για το μάθημα της Φυσικής του εαρινού εξαμήνου.
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Έως ένα (1) άτομο ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα : Ναυτική Τέχνη, Ναυτιλία, Ναυπηγία, Ραντάρ, Ν.Η.Ο, Ευστάθεια, Μεταφορά Φορτίων, Διεθνείς Κανονισμοί και ARPA.
β) Έως δύο (2) άτομα ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν. για το μάθημα Επικοινωνίες ΙΙ.(για το εαρινό εξάμηνο)
γ) Έως δύο (2) άτομα ειδικότητας Μηχανικού Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών εργαστηριακοί συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τα μαθήματα Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου.
ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων α)Έως εννέα (09) άτομα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού AEI η ΤΕΙ για τα μαθήματα Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου, Ψυκτικές – Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις (Εφαρμογές), μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
β) Έως δύο (2) άτομα ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ η ΤΕΙ για τα μαθήματα Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Εφαρμογές) και Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου.
δ) Έως δύο (2) άτομα ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π) και ελλείψει αυτών κάτοχοι των λοιπών πτυχίων που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής σύμφωνα με το Π.Δ 50/2001 και ελλείψει αυτών Μαθηματικοί ή Φυσικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική (ο ένας για το εαρινό εξάμηνο) για το μάθημα Πληροφορική – Εφαρμογές.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού  προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι από την 02/08/2013, ημέρα Παρασκευή έως και την 23-08-2013 ημέρα Παρασκευή. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ταχυδρομική διεύθυνση: Παραλία Ασπροπύργου Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Επικελευστής ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Κελευστής ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Παρασκευάς στο τηλέφωνο 210 5575986 και 210 5574171 εσωτερικό 125