ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 48 ΠPOΣΛHΨΕIΣ ΣTHN ΠΕPIΦΕPΕIΑKH ΕNOTHTΑ ΦΘIΩTIΔΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 1 μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο,συνολικού αριθμού 48 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων & ειδικότητες :
45 παγιδοθέτες 
3 εργάτες αποθήκης
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς την στη /νση ιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία ΤΚ 35100, (τηλ. επικοινωνίας: 22313-53345-53346 και 53349) . Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας , στο Περιφερειακό Κατάστημα και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λαμιέων.