ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ.Σε συνέχεια της πρόσκλησης της κας Τσολάκη Αικ., Προϊσταμένης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στο Π.Γ.Ν.Λ. θα διεξαχθεί για το προσωπικό το Τμήματος στις 11-12-13 Ιουνίου 2013 εκπαιδευτική παρέμβαση από τον κο Νάκο Χρήστο, Κοινωνικό Λειτουργό του Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων του Π.Γ.Ν.Λ..

Κατά τη διάρκεια του 3μερου θα υπάρξουν εισηγήσεις με την ακόλουθη ροή:
1. ομάδα [ορισμός-είδη]
2. στάδια διαμόρφωσης ομάδας
3. ρόλοι-δυναμικές στην ομάδα
4. παράγοντες αποτελεσματικότητας ομάδας
5. + & – συμμετοχής σε ομάδα
6. οδηγίες για αποτελεσματική ομάδα.


Οι θεωρητικές εισηγήσεις ενισχύονται με τις παρακάτω ασκήσεις:
1.ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
2.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
3.ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
4.ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-αποτελεσματικότητα
5.ΟΜΑΔΑ [συγκρούσεις-επικοινωνία-ρόλοι-αποτελεσματικότητα].


Το πρόγραμμα θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και θα περιλαμβάνει ενεργητική συμμετοχή των συμμετασχόντων.


Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών του Τμήματος Διατροφής σε θέματα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, ώστε να είναι ικανά να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με συναδέλφους, στελέχη του ίδιου Τμήματος και πολίτες (κατά περίπτωση). Φυσικά αυτό ενισχύεται κι από την προσωπική προσπάθεια του καθενός στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης άτυπης εκπαίδευσης του.


Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης & κατάρτισης σε θέματα, που αφορούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας.