ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 99 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι θέσεις είναι διάρκειας 8 μηνών και αφορούν στις εξής ειδικότητες: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και εργάτες.Η προκήρυξη έχει λάβει την έγκριση από το ΑΣΕΠ και ακολούθως θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. 

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται: αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται: α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας σε ισχύ. ΘΕΣΕΙΣ:  
ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου: 25  
ΔΕ Χειριστή Φορτωτή: 1 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 73