ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 43 Συμβάσεις έργου στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ενδιαφέρεται να συνάψει 43 συμβάσεις έργου με 18 αναδόχους για τις ανάγκες 6 έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τις παραπάνω συμβάσεις ανέρχεται σε 854.700,00€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Έγγειων Βελτιώσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (έναντι Α’ εισόδου Βιομηχανικής Περιοχής), 
Μέχρι την Πέμπτη 30/5/2013 και ώρα 15:00.