ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 45 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο. οι θέσεις ειναι:
(30) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
(15) ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ/νση: Κομνηνών 76, τηλ: 2313304055-4020) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Ζούτσου Αθηνά και κα. Λέττα Αναστασία-Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2313304055 και 2313304020) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την 22-05-2013 έως και 24-05-2013.