ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 40 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ


Η ΔΕΗ προκηρύσσει 40 θέσεις γιατρών με τους οποίους προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, για παροχή υπηρεσιών ιατρικής εργασίας για μονάδες του ομίλου ΔΕΗ.Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 
--Να είναι γιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου
--Να κατέχουν και να ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από το οικείο ιατρικό Σύλλογο. 
--Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 2. Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου
4. Αδεια τίτλου ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας όπως πιστοποιείται από το οικείο ιατρικό σύλλογο.
5. Πιστοποιητικό του ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί τα καθήκοντα ιατρού εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο 3850/2010, προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ.
7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως ιατρός εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Σ.Ε.Π.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).
8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα ιατρού εργασίας.
9. Βιογραφικό σημείωμα
10. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Οι θέσεις ανά νομό κατανέμονται ως εξής:
Αττική 3 Κοζάνη 3 Αρκαδία 1 Καστοριά 1 Λακωνία 1 Εβρος 1 Τρίκαλα 1 Κοζάνη 3 Αρκαδία 1 Καστοριά 1 Καρδίτσα 1 Φλώρινα 2 Ιωάννινα 1 Θεσπρωτία 1 Κέρκυρα 1 Αιτωλοακαρνανία 1 Λευκάδα 1 Αρτα 1 Πρέβεζα 1 Φθιώτιδα 1 Φωκίδα 1 Ευρυτανία 1 Λακωνία 1 Εβρος 1 Τρίκαλα 1 Καρδίτσα 1 Εύβοια 3 Βοιωτία 1 Δράμα 1 Ροδόπη 1 Χανιά 1 Ρέθυμνο 1 Κυκλάδες 6 Δωδεκάνησα 2
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας όπου θα αναφέρεται το έργο ή τα έργα ενδιαφέροντος τους και η οποία θα συνοδεύεται από τα οριζόμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με συστημένη επιστολή έως και την Τρίτη 11 Ιουνίου στη ΔΕΗ/ΔΥΑΕ (Αραχώβης 32, 106-81 Αθήνα) και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210-3895505.