ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: 'Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΩΡΕΑΝ
Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, Ώρα:16.00-20.00.

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Αμφιθέατρο Δ7,Ρέθυμνο.
Η χρήση των ψηφιακών μέσων στην υποστήριξη της μάθησης παρέχει όχι μόνο έναν τρόπο για να ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία και να γίνει πιο προσιτή και ενδιαφέρουσα, καθώς τα μέσα μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.
Το να βρει κανείς τρόπους να εμπλέξει ενεργά τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή διαδικασία και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο μιντιακό περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα για όλους που ενδιαφέρονται για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ψηφιακά μέσα μπορούν να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία καλλιεργώντας όχι μόνο τις απλές δεξιότητες και δυνατότητες των μαθητών αλλά και δεξιότητες ανώτερης τάξης που είναι απαραίτητες αν επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις της εποχής μας.
Η επιστημονική ημερίδα συγκεντρώνει διάφορους ειδικούς και έμπειρους επαγγελματίες του χώρου για να μοιραστούν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους στη δημιουργία και τη χρήση των μέσων στην υποστήριξη της μάθησης σε διάφορα περιβάλλοντα δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητα του μιντιακού γραμματισμού και το ρόλο των κοινοτήτων πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. Η επιστημονική ημερίδα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με το ρόλο της δημιουργίας βιντεοδιαλέξεων και υπηρεσιών βίντεο για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.