ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 31 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενδιαφέρεται για τη σύναψη 31 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου σε 30 κατηγορίες συνεργατών σε Μυτιλήνη, Ρόδο, Χίο και Σάμο, με ιδιώτες ή Δημόσιους Υπαλλήλους ή Υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1 με Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 1 με Πτυχίο Γεωγραφίας 1 με Πτυχίο Βιολογίας 1 με Πτυχίο Επιστημών της Θάλασσας 1 με Πτυχίο με κατεύθυνση την Αρχαιολογία 1 με Πτυχίο με κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία ή Αρχαιολογία 1 με Πτυχίο με κατεύθυνση Κοινωνικές Επιστήμες 1 με Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών 1 με Πτυχίο με κατεύθυνση Δημόσια Υγεία ή την Επιδημιολογία 2 με Πτυχίο με κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1 με Πτυχίο με κατεύθυνση Ναυτιλία και τις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 1 με Πτυχίο Περιβάλλοντος 1 με Πτυχίο Ιστορίας ή και Εθνολογίας ή και Φιλολογίας ή και Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου 1 με Πτυχίο Ιστορίας ή και Εθνολογίας ή και Κοινωνιολογίας ή και Φιλολογίας ή και Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστημίου 1 με Πτυχίο Μαθηματικού Πανεπιστημίου 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου σχετικό με τις Οικονομικές Επιστήμες 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τμήματος Πανεπιστημίου 3 με Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστημίου 1 με Πτυχίο Στατιστικής Πανεπιστημίου 1 με Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημίου 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου με κατεύθυνση την Περιβαλλοντική Χαρτογραφία 1 με Πτυχίο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού με κατεύθυνση Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού οποιουδήποτε Τμήματος Πολυτεχνείου ή ΑΤΕΙ 2 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος ΑΕΙ με κατεύθυνση τις Οικονομικές Επιστήμες, ή την Περιφερειακή Ανάπτυξη ή την Χωροταξία 1 με Πτυχίο ΑΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο έως την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση …….. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2013_3731) Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Υπόψη: κα Αλεξάνδρα Κοντού
Τηλ. : 22510-36700