ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
15 – 17 Μαΐου 2013
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Θέμα: Τεχνολογίες Πληροφορίας – Επικοινωνίας & Υποστήριξη, Παρακολούθηση και Τήρηση Θεραπείας των Ψυχικά Ασθενών
Royal Olympic Hotel (Μετρό Ακρόπολη)
Διοργάνωση: «ομπρέλα», Πληροφορίες – Πρόγραμμα: www.obrela.grinfo@obrela.gr