ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ. ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαταληκτική ημερομηνία: 27-05-2013
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης, προκειμένου να λειτουργήσουν την επόμενη τριετία,2 κινητές μονάδες στο δρόμο για τη Φροντίδα Άστεγων και Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενδιαφέρεται ν' απασχολήσει προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

Αττική
1 Ψυχολόγος
1 Κοινωνικός Λειτουργός
6 Απόφοιτοι Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος
1 Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός
1 Νοσηλευτής

Θεσσαλονίκη
1 Ψυχολόγος
1 Κοινωνικός Λειτουργός
6 Απόφοιτοι Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος
1 Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός
1 Νοσηλευτής

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 11636 Μετς, μέχρι και 27.5.2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει : α) βιογραφικό σημείωμα και
β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα. Eπίσης, οι τίτλοι σπουδών* (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.
Πληροφορίες: τηλ. τηλ.: 210 9241993 - 6