ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 προσλήψεις στον Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα για το έτος 2013, 20 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα 10-Δ Ε Τεχνιτών οικοδόμων και 10-ΥΕ Εργατών Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Κάρτα ανεργίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩ Ν
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1, τηλ: 2461350400) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Καράτζιας Δημήτριος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Από 29/4 ως και 8/5/2013) Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια στο χώρο Ανακοινώσεων του δημαρχείου Κοζάνης, στους χώρους Ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.