ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 16 προσλήψεις στον Δήμο Ερμιονίδας

O Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

 Οι θέσεις ειναι:
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ-CREIDER) ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Δήμο Ερμιονίδας Μ. Μερκούρη 11 Κρανίδι , Τ.Κ. 21300 τηλ. 2754360019, 2754360020 εντός πέντε (05) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ερμιονίδας στον οποίο η υπηρεσία, δηλ. από 25/04/2013 έως και την 29/04/2013 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα