ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 
 Ώρα:11.00π.μ
 Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
σας προσκαλεί στη Διαδικτυακή Ημερίδα:
 «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων»

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων χρηματοδότησης/νέων επιστημόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., των εκπροσώπων των φορέων επιχειρηματικότητας καθώς & των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνάμεων, με σκοπό τη δημιουργία & ανάπτυξη νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων
 
 Στο πάνελ θα φιλοξενηθούν διακεκριμένοι Aκαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας, Eρευνητές, εκπρόσωποι Oργανισμών, καθώς & ωφελούμενοι των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
 
 

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts