ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ", ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
“Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός”
 προκηρύσσει 29 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.με την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 2554/2-7-2018),
 
Συγκεκριμένα, για τις ειδικεύσεις - κατευθύνσεις του Προγράμματος προκηρύσσονται:

(α) Ειδίκευση Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:
• Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής (2 θέσεις)
• Σπουδές στον Χορό (1 θέση)
• Φιλοσοφία του Αθλητισμού (1 θέση),

(β) Ειδίκευση Οργάνωση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:
• Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (2 θέσεις)

(γ) Ειδίκευση Προπονητική Αθλημάτων. Οι κατευθύνσεις και οι αντίστοιχες θέσεις στις οποίες θα γίνουν δεκτοί φοιτητές είναι οι εξής:
• Προπονητική Αθλοπαιδιών (8 θέσεις)
• Προπονητική Κλασικού Αθλητισμού (12 θέσεις)
• Προπονητική Υγρού Στίβου (1 θέση)
• Προπονητική Γυμναστικής (2 θέσεις)

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ από συναφή τμήματα των επιστημονικών περιοχών του προγράμματος.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
24/08/2020 - 04/09/2020

https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts