ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Κ.Ε.Θ.Ι

 Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Κ.Ε.Θ.Ι.
 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “SHARE: Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women”,πρόκειται να αναθέσει σε 1 άτομο το ακόλουθο έργο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ I :

Το Έργο “SHARE: Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women” υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συντονιστής Φορέας), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Women on Top, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κεντρικός στόχος του Έργου αποτελεί η συμβολή στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών έμφυλων ρόλων και στην προώθηση της συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής για εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Έργο, περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην απονομή Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πολιτικές για την προώθηση φιλικών εργασιακών και οικογενειακών συνθηκών εργασίας.
 

Μεταξύ των δράσεων που έχει αναλάβει το ΚΕΘΙ ως εταίρος, περιλαμβάνονται δράσεις του ΠΕ3: «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων/Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων για τη συμφιλίωση εργασίας/οικογένειας». Το ΠΕ3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την παρακολούθηση των δράσεων των επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιλεγούν οι επιχειρήσεις που θα λάβουν το Σήμα Ισότητας του Έργου. Στο πλαίσιο του ΠΕ3 το ΚΕΘΙ έχει αναλάβει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την πιλοτική εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων των επιχειρήσεων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
22/06/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts