ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ  ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 - 2020"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ":
24/12/2019 

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts