ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - 59 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ

Tο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 59 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», που εδρεύει στη Μανούλα του Νομού Αττικής

59 ΥΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts