ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών
του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στην Νίκαια Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩhttps://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts