ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ CARLA WILLIG

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 
Ώρα:10.00-12.00
Ομιλία με τίτλο:
«Ερευνητικός σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας στην πράξη - Η σημασία της επιλογής διαφορετικών ποιοτικών μεθόδων για τη μελέτη της εμπειρίας των ανθρώπων που λαμβάνουν διάγνωση καρκίνου»

Ομιλήτρια:
Carla Willig

 Η Carla Willig είναι Καθηγήτρια ψυχολογίας στο City University του Λονδίνου. Οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στη θεωρία, στην πρακτική και τα επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα γύρω από την έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας. Είναι διεθνώς γνωστή για το βιβλίο της Introducing Qualitative Research in Psychology, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά (Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία, Gutenberg)

 Σκοπός της ομιλίας είναι να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο ένας ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία πλειάδα ποιοτικών μεθόδων προκειμένου να αναζητήσει νέες γνώσεις γύρω από ένα συγκεκριμένο βιωματικό φαινόμενο. 

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η σε βάθος διερεύνηση ενός βιωματικού φαινομένου μπορεί να είναι μια διαδικασία διατύπωσης ερωτήσεων, κάθε μία από τις οποίες απαιτεί τη χρήση μίας διαφορετικής ποιοτικής μεθόδου.
 
Στη διάρκεια της ομιλίας θα υπογραμμιστεί ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται νέα γνώση και καλύτερη κατανόηση ενός φαινομένου με την πάροδο του χρόνου, καθώς διατυπώνονται διαρκώς νέα ερωτήματα και επιλέγεται η σωστή μέθοδος για την απάντησή τους

 Για την πληρέστερη κατανόηση αυτής της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την εμπειρία των ανθρώπων που λαμβάνουν διάγνωση καρκίνου

 Αν και το σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα ξεκίνησε με την αυτοεθνογραφία, το ίδιο συνεχίστηκε με τη χρήση της ανάλυσης λόγου, των φαινομενολογικών μεθόδων και της ποιοτικής μετασύνθεσης, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πληρέστερη κατανόηση του φαινομένου.
 
Στόχος της ομιλίας είναι να δείξει ότι οι ποιοτικές μέθοδοι συνιστούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ορισμένο σκοπό και ότι για συγκεκριμένους στόχους μπορεί να απαιτούνται περισσότερες από μία ποιοτικές μέθοδοι

 Η Ομιλία απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Επαγγελματίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους και Φοιτητές των σχολών αυτών, καθώς και σε άλλες ειδικότητες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών

 Η Ομιλία θα διεξαχθεί στα αγγλικά
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης
 Ακαδημίας 50, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts