ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "RE-FRAMING THE MIGRANT SITUATION IN EUROPE - CRITICAL ISSUES IN POLICY-MAKING AND CROSS-DISCIPLINARY APPROACHES"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 28 Φεβρουαρίου - 01 Μαρτίου 2019
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Inter Alia και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: 
"Re-framing the Migrant Situation in Europe. Critical Issues in Policy-Making and Cross-disciplinary Approaches”

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αναζήτηση και προώθηση βιώσιμων λύσεων προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης των μεταναστών και των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες

Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ακτιβιστών και θεσμικών εκπροσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα συζητηθούν τα αίτια της αναποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, εστιάζοντας κυρίως σε προκλήσεις των κοινωνιών υποδοχής και στους τρόπους με τους οποίους αυτές επηρεάζονται από την αύξηση των εισερχόμενων πληθυσμών

 Μέσα από συζητήσεις, διαλέξεις και συμμετοχικές δράσεις, θα φωτιστούν διαφορετικές αλλά αλληλοεξαρτώμενες παράμετροι, οι οποίες οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών, καθώς επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή και την πρόοδο των ανθρώπων και των κοινοτήτων.  

    Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.
  
 Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης ‘The Citizens are United (TCAU)’, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ‘Europe for Citizens’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η Inter Alia είναι ένα μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με ενεργό δράση στα πεδία της εκπαίδευσης, της έρευνας, της εργασίας με νέους και του πολιτισμού με σκοπό:

        Την προώθηση και ενίσχυση της πολιτειακής δράσης, καθώς και της διασύνδεσης και της αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών στην άσκηση επιρροής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο˙
     
   Την ενδυνάμωση των νέων και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της πολιτειακής και κοινωνικής συμμετοχής˙
    
    Την αντιμετώπιση των διαπροσωπικών και δι-ομαδικών στερεοτύπων και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσα και έξω από τα αντιληπτά όρια της Ευρώπης, ως ένα μέσο για την επίτευξη της ειρήνης και της ευζωίας.

   Οργανωτική ομάδα:
Inter Alia: 
Μυρτώ Γαλάνη, Ρεβέκκα Κεφαλέα, Νίκος Παπακώστας, Κατερίνα Ρέτζου
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 
 Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγήτρια Βασιλική Λαλαγιαννη, Επίκουρος Καθηγητής Σωτήρης Πετρόπουλος.
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων
Αριστοτέλους 1 & Λεωφόρος Αθηνών, Κόρινθος

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts