ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2019/Ώρα:09.00-14.30
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με την έδρα UNESCO και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων 
διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο:
 "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

Μια σειρά εξελίξεων, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, όπως η αναπτυσσόμενη οικονομική ολοκλήρωση και παγκοσμιοποίηση, η διεθνής μετανάστευση, η ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, ο πλουραλισμός αξιών και τρόπων ζωής, καθιστούν αναγκαία την ανταπόκριση των σχολικών μονάδων σε αυτά τα κοινωνικο-πολιτικά, πολιτιστικά και οικονομικά φαινόμενα, μέσω της αναθεώρησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες βελτίωσης των πολιτισμικά πλουραλιστικών σχολείων αποτελεί και η προώθηση της συμπερίληψης διαμέσου της ακρόασης των φωνών όλων ανεξαιρέτως των μαθητών με την ουσιαστική συμμετοχή τους στον καθορισμό των στόχων της σχολικής μονάδας, στο σχεδιασμό σημαντικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη και στη διεξαγωγή αξιολογήσεων καθώς και στη λήψη αποφάσεων. 

Μέσω της ενασχόλησης με τις φωνές των παιδιών, είναι εφικτή η οικοδόμηση επιτυχημένων διαπολιτισμικών πολιτικών οι οποίες θα επιφέρουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα σχολεία και θα στηρίζουν την πολιτισμική πολυμορφία, συμβάλλοντας στη μείωση των διακρίσεων και του αποκλεισμού.


 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας
 Ανθίμου Γαζή και Κουμουνδούρου 17-19, Λάρισα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts