ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ"

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018/Ώρα:09.00
 Η Επιστημονική Μονάδα «Μειονοτική, Διαπολιτισμική και Ομογενειακή Εκπαίδευση Σχολεία Φυλακών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και οι Εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου (ERASMUS+) “Online Professional Development in Second Chance Education” (ePODS) 
διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
 “Προκλήσεις και προοπτικές για την Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας - Εξελικτικά Πρότυπα για βιώσιμες λύσεις στην Επιμόρφωση”

 Σκοπός της Ημερίδας είναι με αφετηρία τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου (ePODS) να συζητηθούν οι προοπτικές στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτών που υπηρετούν διαφορετικές μορφές Εκπαίδευσης Δεύτερης Ευκαιρίας.    

 Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη του ΥΠΠΕΘ, Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Διευθυντές/ντριες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στελέχη Δημόσιων ΚΔΒΜ καθώς και σε στελέχη Σχολείων Φυλακών
 H Μονάδα Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής και Ομογενειακής Εκπαίδευσης και Σχολείων Φυλακών του Ι.Ε.Π.  προωθεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη συνεργατική κουλτούρα στο σχολείο, προάγει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά καθώς και την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών ανεξαρτήτως κοινωνικού, πολιτισμικού ή γλωσσικού υποβάθρου, ιδιαίτερα όσων είναι μέλη μειονοτήτων και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
Ο κόμβος SecondChanceEducation.eu επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας μέσω της ανάπτυξης και φιλοξενίας εργαλείων αξιολόγησης, της προβολής καλών πρακτικών και οργάνωσης επιμορφώσεων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Αν. Τσόχα 36, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts