ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Tο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου
 ανακοινώνουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
«ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου συνδιοργανώνουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων που στόχο έχει τον εφοδιασμό των αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην πρακτική εφαρμογή καινοτόμων μηχανισμών φροντίδας σε άτομα που έχουν ανάγκη για φροντίδα, καθώς και στην υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών τους

 Το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων προφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξελίξουν τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν την επιστημονική νοσηλευτική σκέψη τους για την παροχή καινοτόμων λύσεων και τη διαχείριση πολύπλοκων απαιτήσεων που σχετίζονται με ζητήματα φροντίδας υγείας στον παθολογικό τομέα

Επιπλέον, το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων έχει στόχο τον εφοδιασμό των απόφοιτων με δεξιότητες κριτικής σκέψης, εφαρμογής αποδείξεων στην πράξη, και σύνθεσης ιδεών και θεωριών για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στην παροχή φροντίδας και για την εφαρμογή επιστημονικής κρίσης στη νοσηλευτική τους δράση.

Το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρέχουν αποτελεσματική, δραστική, ασφαλή, προχωρημένη και καινοτόμα φροντίδα σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα σε άτομα με πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και εξαρτήσεις. 


Το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων εστιάζει στη φροντίδα οξέων προβλημάτων υγείας, στην υποστήριξη ατόμων που έχουν έλλειμμα αυτό-φροντίδας, και στη φροντίδα και διαχείριση ατόμων με μακροχρόνια υγειονομικά ζητήματα. 

Απώτερος στόχος του ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων είναι η υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών να εξελίξουν τις δεξιότητες αξιολόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, να αναπτύξουν αναστοχαστική συλλογιστική και πρακτική, να αποκτήσουν δυνατότητες εφαρμογής ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό-επαγγελματικό χώρο τους και να αναπτύξουν γνώσεις σχεδιασμού και διεξαγωγής έρευνας στο χώρο της νοσηλευτικής.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.  Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη ΝοσηλευτικήΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ:
28/08/2018 - 16/09/2018