ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: «ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Σάββατο 02 Ιουνίου 2018/Ώρα:09.30
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος την πρώτη αυτή σχολική χρονιά οργανώνεται στα Εκπαιδευτήρια "Ελληνογερμανική Αγωγή"
Ημερίδα ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τίτλο:
 «Αντιλογίες στο δημοτικό σχολείο» 
Στο πλαίσιο της οποίας:

    Θα γίνει η βράβευση των ομάδων που προκρίθηκαν στον Διασχολικό Διαγωνισμό
    
Θα παρουσιαστεί η εφαρμογή της δράσης και τα πρώτα στοιχεία αξιολόγησης της δράσης
   
 Θα γίνουν εισηγήσεις σχετικά με τις αντιλογίες και ειδικότερα για τις αντιλογίες στο δημοτικό
  

  Oργανώνεται εργαστήριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Αντιλογίες στη σχολική τάξη του δημοτικού» (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)
    

Oργανώνεται εργαστήριο με τίτλο «Παιχνίδια Αντιλογίας» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε και ΣΤ δημοτικού» (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

H Ελληνογερμανική Αγωγή, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα ΦΠΨ) και τη Σχολική Σύμβουλο 53ηςΠεριφέρειας Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Open Schools Open Societies», οργάνωσε για τη σχολική χρονιά 2017-2018 πιλοτική δράση με τίτλο «Διαγωνισμός αντιλογιών», που απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού. Ο «Διαγωνισμός αντιλογιών» υλοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ευρωπαϊκό́ έργο H2020 «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό́ σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») μελετάει, ερευνά́, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού́, καινοτόμου και δημοκρατικού́ «οικοσυστήματος», με ενεργό́ συμμετοχή́ τόσο στην εκπαιδευτική́ όσο και στην τοπική́ κοινότητα.
 
Στο πλαίσιο της δράσης «Διαγωνισμός αντιλογιών»
 στην πιλοτική́ φάση του έργου (σχ. έτος 2017-18):
    - Δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό και διαδικασίες για την εφαρμογή των αντιλογιών στο δημοτικό σχολείο
- 9 σχολεία (1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, 6ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, 6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, Ελληνογερμανική Αγωγή, Νέα Γενιά Ζηρίδη, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων και 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων) συμμετείχαν στη δράση
 - 23 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν και εφάρμοσαν τη δράση στο σχολείο τους
- Πάνω από 550 μαθητές της Στ΄ Δημοτικού μυήθηκαν στον κόσμο των Αντιλογιών και δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στην εύρεση επιχειρημάτων, στην αντιπαράθεση απόψεων πάνω σε επιστημονικά θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και στην τήρηση κανόνων διαλόγου
   - Πάνω από 75 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στο Διασχολικό Διαγωνισμό Αντιλογιών Δημοτικού που διεξήχθη το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στην Ελληνογερμανική Αγωγή 
  - Δημιουργήθηκε ψηφιακή κοινότητα εκπαιδευτικών για την από απόσταση υποστήριξή τους (με πρόσκληση)
 - Δημιουργήθηκε κοινότητα εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος OSOS (ανοιχτή)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:
 Εκπαιδευτήρια "Ελληνογερμανική Αγωγή"
Δημητρίου Παναγέα, Παλλήνη