ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "SEED4BUSINESS"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το seed4business οργανώνεται με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο σε διαδοχικούς δίμηνους κύκλους.

Μερικοί κύκλοι προβλέπεται να είναι γενικοί ενώ κάποιοι θα αναφέρονται σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρηματικότητας (ενδεικτικοί τομείς: πληροφορική, τουρισμός, e-επιχειρηματικότητα, πράσινη ανάπτυξη, είδη & υπηρεσίες περιποίησης και ομορφιάς, εστίαση, γυναικεία επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ).

Σε κάθε κύκλο 20-25 συμμετέχοντες θα εκπαιδεύονται και θα υποστηρίζονται ώστε να παρουσιάσουν ρεαλιστικά business plans, βασισμένα σε ιδέες που φέρνουν μαζί τους ή που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου, θα γίνεται ανάδειξη των ομάδων που λειτούργησαν αποτελεσματικότερα και παρουσίασαν τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια.

Σε επόμενο στάδιο του προγράμματος οι καλύτερες ομάδες και τα καλύτερα business plans από κάθε κύκλο θα υποστηριχτούν για την περαιτέρω υλοποίηση και ανάπτυξη τους.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
14/11/2016

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/