ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ "CAREER SKILLS"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το "Career Skills" είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα σεμιναρίων που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω της ανάπτυξης σημαντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και ατομικών χαρακτηριστικών, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Απευθύνεται σε απόφοιτους από όλες τις σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Στοχεύει στην κάλυψη του κενού που παρουσιάζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην καλλιέργεια των soft skills, καθώς όλο και περισσότερο αυτά απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή, από την πλειονότητα των εταιρειών, αλλά και σε καθημερινές καταστάσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από καινοτόμες μεθόδους να κατανοήσουν, να εξασκήσουν και να αναδείξουν πολλές από τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από ειδικά καταρτισμένους trainers με μεγάλη εμπειρία στην εκμάθηση των soft skills.

 Α' κύκλος
Νοέμβριος Δεκέμβριος 2016