ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΗ NETSTUDIO

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Netstudio, εταιρεία κατασκευής και προώθησης ιστοσελίδων, online καταστημάτων και online εφαρμογών με εμπειρία από το 2005, διοργανώνει το CODE ARENA 3

Το event αναφέρεται σε υποψηφίους οι οποίοι αναζητούν εργασία στον χώρο του Web Development. 

Δεν απαιτείται προϋπηρεσία ή ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες, πέρα από την προηγούμενη χρήση τουλάχιστον μίας γλώσσας προγραμματισμού. Κυρίως, αρκεί η όρεξη για μάθηση και η αγάπη για την τεχνολογία.

Η Netstudio θα επιλέξει και θα εκπαιδεύσει στα γραφεία της 20 από τους υποψηφίους σε 15ωρη δωρεάν εκπαίδευση. 

Οι ημέρες εκπαίδευσης έχουν ορισθεί για την Σάββατο 5 Νοεμβρίου, Σάββατο 12 Νοεμβρίου, Σάββατο 19 Νοεμβρίου και Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Στις ενδιάμεσες ημέρες οι συμμετέχοντες καλούνται να μελετήσουν, να ολοκληρώσουν εργασίες από το σπίτι και να περάσουν κάποια online tests τα οποία θα βασίζονται σε αυτά που διδάχθηκαν στις ημέρες εκπαίδευσης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CODE ARENA 3:

Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2016
Τρόποι αποτελεσματικής και γρήγορης εργασίας
Προχωρημένες τεχνικές HTML και CSS
Μετατροπή PSD σε HTML/CSS με τις πιο σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους
 
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου
Προχωρημένη SASS
 
Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016
Drupal theming
Drupal module development
 
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016
 Ημέρα Τελικού Test
 

Αφού ολοκληρωθούν οι εκπαιδεύσεις, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ελεγχθούν στο τελικό και πλέον καθοριστικό test, του οποίου η ώρα και ημέρα θα ορισθεί από τη Netstudio.

Πρόσληψη
Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε συμμετέχοντα στην εξέταση, καθώς και την πρόοδό τους σε όλη τη διάρκεια των 2 εβδομάδων, η Netstudio θα επιλέξει τους καλύτερους για άμεση πρόσληψη, με πολύ ανταγωνιστικό πακέτο μισθού και παροχών.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Πιστοποιητικό Netstudio Certified Developer
Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Εκπαίδευσης από τη Netstudio, ενώ όσοι καταφέρουν να περάσουν το τελικό test με βαθμολογία άνω του 90%, θα παραλάβουν πιστοποίηση με τίτλο "Netstudio Certified Developer".

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Όρεξη για μάθηση και ικανότητα γρήγορης αφομοίωσης
Επιμονή
Εφευρετικότητα και εύρεση έξυπνων λύσεων
Επιθυμία και διαθεσιμότητα για άμεση πρόσληψη από τη Netstudio
Προηγούμενη χρήση τουλάχιστον μίας γλώσσας προγραμματισμού
IQ 125+
Διαθέσιμο laptop τις ημέρες εκπαίδευσης στα γραφεία της Netstudio