ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ”

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 30 Σεπτεμβρίου - 01/02 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα Τμήματα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, το Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνου το Διεθνές Συνέδριο με θέμα Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια

Στόχος του συνεδρίου είναι μέσω του διεπιστημονικού διαλόγου να δώσει απαντήσεις σε προβληματισμούς που αφορούν τη Νέα Ελληνική και τη διδασκαλία της στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια, να καταγράφει τις προοπτικές που ανοίγονται για την Ελληνική στους συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους και τέλος να αναστοχαστεί σχετικά με μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς και διαπολιτισμικού διαλόγου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
- Εκπαιδευτικές και Γλωσσικές Πολιτικές στον Παρευξείνιο χώρο και στη Βαλκανική
- Δημιουργία διδακτικού υλικού για την Ελληνική ως Γλώσσα Πολιτισμικής Κληρονομιάς
- Προγράμματα Σπουδών για την Ελληνική ως Γλώσσα Πολιτισμικής Κληρονομιάς
- Εκπαιδευτικές/Διδακτικές καινοτομίες για την Ελληνική ως Γλώσσα Πολιτισμικής Κληρονομιάς
- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
- Δια-πολιτισμικές ανταλλαγές και διδασκαλία της ελληνικής ως Γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς
- Γλωσσικά τεστ και επίπεδα ελληνομάθειας.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτίριο
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/