ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αθηναίων (ΚΕΚΔΑ) πρόκειται να εκπαιδεύσουν εξήντα (60) άνεργους δημότες του, αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Eλαΐς Unilever Hellas στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης

Στόχος της ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS, του Δήμου Αθηναίων - ΚΕΚΔΑ είναι
η ποιοτική εκπαίδευση των ανέργων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, προκειμένου να
βελτιωθεί η απόδοση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων στην εξέλιξη
της επαγγελματικής τους πορείας.
 

Συνοπτικό πρόγραμμα 
Διάρκεια 25 ώρες:
Γενική Εισαγωγή στον μη – κερδοσκοπικό τομέα
Κοινωνική Επιχείρηση και μη κερδοσκοπικός τομέας
Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη
Υπηρεσίες ποιότητας ως παράγοντας ανατροπής
Οικονομικά για μη – κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Project Management
 
Οι καταρτιζόμενοι, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα δεχθούν συμβουλευτική υποστήριξη διάρκειας 5 ωρών (απολογισμός προσόντων ανέργων, τεχνικές εύρεσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος κατά το πρότυπο Europass, κλπ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
22/09/2016