ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Development and Demonstration of a Waste Prevention Support Tool for Local Authorities- WASP TOOL», ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με 2 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος


1 ΠΕ ή ΤΕ-Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών


1 ΠΕ-Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 12/10/2016