ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
07 - 09 Οκτωβρίου 2016
Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει στο Ηράκλειο Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:
 "Στρατηγική αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2"

 Η Επιστημονική Εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και μοριοδοτείται με 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. - C.P.D. Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
 
Στο πλαίσιο ενημέρωσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00π.μ. ξεχωριστή ενότητα με θέμα: 
«Στρατηγική Αντιμετώπισης του
Σακχαρώδη Διαβήτη»


 Ξενοδοχείο Aquila Atlantis
 Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/