ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣTO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

To Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου με εξωτερικούς συνεργάτες:


1 ΠΕ-Γεωλόγος κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

1 ΠΕ-Χημικός ή ΠΕ-Χημικός Μηχανικός κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών


1 ΠΕ-Χημικός ή ΠΕ-Χημικός Μηχανικός κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών


1 ΠΕ-Πολιτικός Μηχανικός, ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ή Μηχανικός
Περιβάλλοντος κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 23/02/2016 - 03/03/2016