ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την παράταση εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ υποέργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας-Εργασίες αυτεπιστασίας» του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
23/02/2016 - 27/02/2016