ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IRMA ''Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΚΡΑΤΗ, ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ''

Υποβολή αιτήσεων έως τις 6 Απριλίου 2015

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια για ερευνητικό πρόγραμμα IRMA «Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες».

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 15 Απριλίου 2015 και για 5 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Βασικό αντικείμενο απασχόλησης:
  • Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια στην συγκριτική αναλυση των ευρημάτων του ερευνητικού προγράμματος IRMA
  • Συμμετοχή στη διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας και την οργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Απαιτούμενα προσόντα:
  • Διδακτορικό τίτλο στις πολιτικές ή/και κοινωνικές επιστήμες
  • Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση και την διαφορετικότητα
  • Εμπειρία στη συγκριτική ανάλυση περιπτώσεων
  • Εμπειρία στη διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας και την οργάνωση διεθνών συνεδρίων
  • Άριστη γνώση υπολογιστή και χρήσης πολυμέσων.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης "MIGR_3.15", μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση migration@eliamep.gr έως την 6η Απριλίου 2015.